In oktober 2014 is het L.O.P. opgeheven.

We gaan echter in een bescheiden vorm verder, nl via de Stichting OecuMenens (voor mensen die het menen met oecumene).
De Stichting geeft een 2 maandelijkse oecumenische nieuwsbrief uit. Binnenkort komt er een nieuwe website www.oecumenens.nl Daarop zal alle informatie staan over het L.O.P. en de activiteiten van de Stichting OecuMenens.

Meer informatie bij Jeannette van Andel, e-mail : je.andel@wxs.nl tel. 030 6955221