In oktober 2014 is het L.O.P. opgeheven.

We gaan echter in een bescheiden vorm verder, nl via de Stichting OecuMenens (voor mensen die het menen met oecumene).
De Stichting geeft een 2 maandelijkse oecumenische nieuwsbrief uit.

Er is een nieuwe website www.oecumenens.nl. Hierop staat informatie over het L.O.P. en de activiteiten van de Stichting OecuMenens.

Meer informatie bij Jeannette van Andel, e-mail : je.andel@wxs.nl tel. 030 - 6955221.