5 Voordelen van welzijnsprogramma’s

Meer werkende mensen leiden een ongezonde en inactieve levensstijl. Dit draagt bij aan een toename van mentale en fysieke gezondheidsproblemen bij werknemers. Het ziekteverzuim op het werk is omhoog geschoten en de kostenlast voor organisaties en de gezondheidszorg is toegenomen.

Zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van jouw werknemers heeft een aantal duidelijke voordelen. Laten we eens kijken naar 5 voordelen van gezondheids- en welzijnsprogramma’s op het werk die je niet kunt negeren.

Betere gezondheid van werknemers

Gezondheids- en wellnessactiviteiten – zoals yoga en meditatie in een wellness huisje, initiatieven voor lichaamsbeweging en het geven van advies via een wellnesscoach – geven werknemers de kans om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.

Wellness programma’s stimuleren een broodnodige verandering van risicovol gedrag zoals roken naar gezond gedrag zoals gezond eten en bewegen.

Minder stress

Wellnessactiviteiten helpen werknemers een pauze te nemen van hun drukke schema. Het helpt hen een balans te vinden tussen werk en persoonlijke verplichtingen. Het geeft hen ook de nodige instrumenten om een gezonde levensstijl te volgen. Dit resulteert in een minder gestresseerd personeelsbestand, wat het personeelsverloop vermindert.

Meer productiviteit

Wanneer werknemers wel aanwezig zijn op het werk maar niet werken, resulteert dit in een lagere productiviteit. Dit wordt ook wel presenteïsme genoemd en een van de belangrijkste oorzaken is een slechte gezondheid.

Een ongezonde levensstijl en andere gezondheidsproblemen kunnen de productiviteit op een werkplek aanzienlijk verlagen.

Maar organisaties die investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, genieten van een hogere productiviteit omdat werknemers zich energiek voelen en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan hun werk.

Werkplekwelzijn helpt ook het ziekteverzuim terug te dringen. Als werknemers zich meer betrokken voelen bij de werkplek en zich gesteund voelen door hun werkgever, is de kans groter dat ze komen opdagen op het werk.

Gelukkiger werknemers

Een sterk welzijnsprogramma op de werkplek kan de betrokkenheid van werknemers vergroten, wat de prestaties positief beïnvloedt.

Werknemers die deelnemen aan welzijnsinitiatieven zijn tevredener met werkgerelateerde factoren en tevredener met hun baan. Dit resulteert in een personeelsbestand dat niet alleen mentaal en fysiek gezond is, maar ook gelukkig.

Verbeterde werkrelaties

Deelname aan gezondheids- en welzijnsprogramma’s brengt werknemers samen en bevordert positieve werkrelaties.

Dit verbetert de werkcultuur en verhoogt de innovatie en creativiteit onder hen.

Werknemers ontwikkelen ook een gevoel van voldoening, vooral wanneer wellnessprogramma’s wedstrijden bevatten die zijn ontworpen om een gezonde onderlinge competitie te bevorderen. Wanneer werknemers vriendschappelijk met elkaar omgaan, bloeit het bedrijf op vele manieren op.

Het implementeren van een wellnessprogramma op het werk moet geen eenmalige actie zijn.

Het is een voortdurende inspanning waarbij bedrijven na verloop van tijd een positief rendement op hun investering zullen zien.

En dit alles terwijl ze de gezondheid en het welzijn van hun werknemers bevorderen.

Lees ook: Kun je geld verdienen met diamond painting?