Wat kan je verwachten van een carrière in de fiscaliteit?

Als fiscaal expert zul je ongetwijfeld op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor verrassende problemen. Voor meer informatie kun je belastingdienst bellen zakelijk. Hier volgt een overzicht van een carrière in de fiscaliteit en wat je zoal doet in een dag op kantoor.

Fiscaliteit in een oogopslag

Belasting is een onontkoombaar feit – het raakt iedere persoon, onderneming en organisatie. Iedereen wil geld besparen op zijn belastingfactuur en iedereen zou willen dat iemand anders het papierwerk voor hem deed. Dat is waar belastingprofessionals om de hoek komen kijken.

Mensen nemen belastingkantoren in dienst om:

  • De belastingwetgeving te kennen
  • Creatieve manieren te vinden om geld te besparen
  • Alle berekeningen te doen
  • Het papierwerk te doen
  • In eenvoudige bewoordingen uit te leggen wat ze doen

Carrières in belastingzaken

Een fiscale functie bestaat uit twee hoofdonderdelen: compliance en consultancy.

Compliance

Compliance is het fijne van belastingen – het papierwerk. Een van de belangrijkste taken is om de belastingaangifte van je klant volgens de geldende regels in te vullen en op tijd in te dienen. Afhankelijk van je specialisme kun je berekeningen maken, boekhouden en papierwerk doen voor zaken als het opzetten van familietrusts of estate planning. In het begin van je carrière kun je verwachten dat je je vooral bezighoudt met compliance terwijl je de kneepjes van het vak leert.

Consultancy

Advisering is de probleemoplossende kant van het belastingvak. Belastingadviseurs zorgen ervoor dat de financiën van hun cliënten fiscaal efficiënt zijn (simpel gezegd, ze vinden manieren voor hun cliënten om zo min mogelijk belasting te betalen). Dat betekent dat je de belastingwetgeving door en door kent en dat je in staat bent om te profiteren van alle beschikbare belastingstructuren, belastingvoordelen en mazen in de wet. Dat is waar u zich als gekwalificeerd belastingadviseur op zult richten.

Er zijn drie belangrijke belastinggebieden:

  • Vennootschapsbelasting – het beheren van belastingen voor bedrijven of vennootschappen. Hierbinnen zijn er specialismen, zoals transfer pricing.
  • Personenbelasting – het beheren van belasting voor particulieren. Tot de specialismen behoren estate planning en vermogende particulieren.
  • Indirecte belastingen – het beheer van belastingen op goederen en diensten, zoals BTW op producten. Dit is iets anders dan belasting op persoonlijke inkomsten of bedrijfswinsten.

Voor welke soorten bedrijven kun je werken?

Accountantskantoren

Deze kantoren bieden hun klanten meestal volledige accountancydiensten aan, waaronder audit, risicobeheer en bedrijfsfinanciering. Ze variëren van middelgroot tot groot. De grootste zijn de Big Four (Deloitte, EY, KPMG en PwC) die ook een scala aan adviesdiensten aanbieden.

Fiscale adviesbureaus

Deze zijn vaak boutique en gespecialiseerd en richten zich op belastingen. Zij kunnen zich richten op ondernemingen of particulieren.

In-house

Sommige bedrijven hebben in-house belastingadviseurs om hun eigen belastingen te behandelen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan de belastingafdeling uit één persoon, twintig of honderden bestaan.

Lees ook: Voordelen van het uitbesteden van klantenservice