Over ons

Het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Het LOP komt voort uit de landelijke oecumenische ontmoetingsdag, die sinds 1980 elk jaar wordt gehouden. Zo waren er ontmoetingsdagen in Rotterdam, Groningen, Apeldoorn, Zwijndrecht, Purmerend en Zeist. De groepen en gemeenschappen die elkaar daar regelmatig ontmoetten voelden steeds meer de behoefte om elkaar steun, bemoediging en inspiratie te geven en ook van elkaar te leren. Zo werd op 8 oktober 1988 op de landelijke dag in Leiden het LOP opgericht.

Oecumenische groepen en gemeenschappen
Binnen de kaders van de bestaande kerken zijn oecumenische groepen actief om aan de oecumene in de praktijk gestalte te geven. Zoals op 8 oktober 1988 zo treffend werd gezegd: “Niet uit verzet tegen de kerken maar uit gehoorzaamheid aan de Heer van alle kerken.” Vaak begint zo’n samenwerking in een nieuwbouwwijk. Soms met het bouwen van een gezamenlijk kerkcentrum. Maar vooral met het samenwerken op gebied van pastoraat, diakonaat, leerhuis en andere activiteiten. En als je elkaar zo inspireert en samen bezig bent, dan wil je die eenheid ook beleven in het vieren van diensten van schrift en tafel.